Fennimore og Konsulen var nede at tage mod Daperen den Dag, den bragte Niels og Erik til Fjordby, og Niels blev behageligt overrasket ved atse, at hans Kousine var smuk…


J. P. Jacobsen: Niels Lyhne

Jante er en by for nøjsomme slidere. Den ligger smukt, men temmelig lavt, nogle steder er der ofte oversvømmelser om efteråret. Omgivelserne er visse steder meget smukke, et smilende og skiftende landskab. Sandemose, En Flygtning krydser sit spor


Aksel Sandemose

Det var i Høbjergningstiden, da Mikkel Thøgersen kom hjem til den Dal oppe ved Limfjorden, hvor han var fra… en fjærn varm Pigestemme langt borte fra Graabølle Høstakke: Gaa til Senge!


Johs. V. Jensen: Kongens Fald

I Høst og Vinter, som i Vaar og Sommer har her til Huse Byens Raad og Dommer. Gid Kløgt og Retfærd lede Værk og Tale og vogte Døren ind til disse Sale.


Thøger Larsen: digtet ”I Lemvig Raadhus”

Han så stift ned for sig, men den lille by ville ikke lade ham i fred; fliserne i banegårdens vestibule smilte og nikkede til ham som mange kendte ansigter. Og lyden var den samme, og lugten – denne støvede, rå luft, som suste igennem fra gade til perron. Ja, han var hjemme…


Buchholtz: God lille by

De brede, højtbyggede Bøndergaarde lyste i Morgensolen med deres gule Gavle, mens den nyskudte Rug sendte sin Syden ind ad de aabne Porte.


Jeppe Aakjær: Vredens Børn

 
Tilde Grafisk