”Det er en god by. Hvor ser den pæn ud højt oppefra, fra en sky eller en flyvemaskine. Fjorden er blå og tagene røde. Og så det gode vejr – solskin og frisk blæst. Kirketårnet spejler sig nydeligt i vandet – på den måde er der jo to kirketårne”

Buchholz
(Indledningen fra ” Dr. Malthes hus” - 1936)

 

”Jeg er en ung mand.
Jeg holder af grønne træer”

Buchholz
(Urolige hjerte – 1919)

Drepe denne andre, drepe seg selv, forfølge og drepe noen… Jeg sat der og skjalv, med en kjensle av at jeg hadde været på vei vekk. Jeg hadde villet vise meg for med selv, men jeg var sunket usett tilbage før jeg så meg. 

Aksel Sandemose,
Det svundne er en drøm, Aschehoug & Co, 1946 Oslo

Til læreren

Limfjordslitteratur.dk er et materiale om dele af den megen litteratur, der er opstået omkring Limfjorden eller under indtryk af forfatternes personlige afsæt i Limfjordslandet.  Materialet tænkes anvendt i forbindelse med undervisningen i litteraturhistorie i gymnasiesammenhæng og kan tillige være til inspiration for, hvad vi kalder ”den interesserede læser”, som bare gerne vil vide mere om litteratur.

De litteraturhistorier, der bruges i gymnasieskolen, er oftest skrevet af litterater og dermed med en særlig litteraturfaglig vinkel. Vi har her valgt at lade en række lokale museer og kendere af forfatternes liv sammen med undervisere i gymnasieskolen og litteraturforskere fra universitetsverdenen udarbejde beskrivelser, undervisningsmaterialer og redegørelser, som vil kunne finde anvendelse i forbindelse med undervisningen.  Vi bevæger os altså i et krydsfelt mellem museal viden og undervisnings- og læreplansrelevant stof. Vi ønsker på den måde at bringe undervisning og museer tættere sammen.

Se mere om mulighederne og ideerne i et tættere samarbejde mellem museer og undervisning i rummet Museumsformidling.

For mange er de danske kulturhistoriske museer og mindestuer for forfattere ofte forbundet med besøg i (støvede) samlinger af memorabilia og førsteudgivelser af litterære værker, gemt bag montrenes kølige glasfacader. Men museerne rummer stor viden om forfatterne, viden som kan bringe forfatterens personlige liv og deres miljøer i dynamisk spil med litteraturlæsningen. Udfordringen har her været at finde en form, hvor netop museernes viden og genstande kobles med undervisningens tilgang til litteraturen, så denne kan opleves i sin forankring i de lokale miljøer, hvor den opstod.

Limfjordslitteratur.dk er baseret på hhv. en litteraturhistorisk indføring i Limfjordslitteraturen generelt og en introduktion til seks udvalgte forfattere med tilknytning til Limfjordsområdet specielt. Nogle af forfatterne vil være kendte som hørende hjemme i den litterære kanon og er altså kernestof i litteraturundervisningen. Hver forfatter har sit eget ”univers” på sitet, hvor lokale kendere af forfatteren præsenterer ham og undervisere, typisk fra lokale gymnasiale skoler, giver eksempler på korte undervisningsforløb, som uden videre kan inddrages i undervisningen.  De valgte forfattere repræsenterer litteraturhistorisk perioderne det moderne og det folkelige gennembrud, og de kan læses i lyset af de litterære retninger som naturalisme, realisme, vitalisme.

I rummet Galleri og videoarkiv finder man i en række korte videosekvenser en litteraturteoretisk introduktion til stedet og dets betydning for litteraturen ved Dan Ringgaard. Vi har valgt ikke at lægge analysemodeller ind, men Dan Ringgaard taler her om hvordan man i den litterære analyse kan arbejde med stedets betydning.

I Galleri og videoarkiv finder man også videoklip med forfatteren og Limfjordslitteratur-kenderen Knud Sørensen, der fortæller om netop Limfjordens særlige betydning i litteraturen.

I Facebook-feltet er der være mulighed for at debattere, kommentere eller stille spørgsmål med relevans for området.

Bidragyderne er forskellige og har fået vide rammer for, hvorledes de ville udforme deres indlæg. Se hvem bidragyderne er i rummet Skribenter og øvrige bidragydere. Materialet er præget af denne mangfoldighed. Vi har også valgt ikke at lægge konkrete forslag til analyse-modeller ind, men tænker i stedet at den enkelte underviser kan anlægge sin egen analytiske tilgang på stoffet.

I Basaren (er på vej)  finder man ideer til flere opgaver og mulige tværfaglige projekter, som de enkelte forfattere kunne indgå i.

Materialet Limfjordslitteratur.dk er frit tilgængeligt på nettet og kan frit anvendes i danskundervisningen. Det henvender sig primært til danskundervisningen på de 4 gymnasiale spor stx, hhx, htx og hf, men vil kunne bruges i andre sammenhænge også.

Se mere om baggrunden for projektet i rummet Til den interesserede læser.

Tilde Grafisk