Vi elsker at færdes,
hvor Sol kan funkle.
Jeg elsker ogsaa
det dybe og dunkle.

Thøger Larsen,
af digtet ”Dialog”

Der burde have været roser.
Af de store, blege gule.

- - - -

Eller skulle de være røde, roserne?
Måske.

J. P. Jacobsen,
Der burde have været roser

Skribenter og bidragydere

Anker Gemzøe, lektor, dr.phil. Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Bent Dupont , fhv. arbejdsmarkedschef, formand for Aksel Sandemose Selskabet

Dan Ringgaard, lektor ved Institut for Æstetik og Kommunikation, Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet

Else Bisgaard, lektor (dansk, religion) Thy-Mors hf og vuc, projektleder på limfjordslitteratur.dk

Erling Høiberg, lektor (dansk, historie) Struer Gymnasium

Finn Larsen, museumsleder Johannes V. Jensen Museet

Hanne Dalgaard Sejersen, lektor (dansk, samfundsfag, filosofi) Thy-Mors hf og vuc

Henning Linderoth , lektor i didaktik, formand for Aakjær Selskabet

Jens B. Lauritsen, lektor, (dansk, billedkunst, design) Thisted Gymnasium

Klaus Madsen, fotograf

Knud Sørensen, forfatter

Mads Stidsen, lektor (dansk,historie) Lemvig Gymnasium

Mette Lund Andersen, cand.mag., museumsleder

Sille Radoor Larsen, etnolog cand. mag.

Steen Chr. Steensen, formidlingschef v. Museum Salling

Svend Sørensen, Museumspædagog v. Museet for Thy og Vester Hanherred, formand for I.P. Jacobsen Selskabet

Tilde Grafisk