Jeg går mine egne veje,
og mine vers er en fløjten ud mellem mine fortænder
Jeg fløjter om min verden, der måske nok kun
er en boble
Ja fri, let og strålende som en boble
Rund, dum og sejlende

Johannes Buccholz,
af "Bobler

Kludesamlere og filosoffer er jeg ikke på hat med...

Johannes Buchholz, 
af "Bobler"

Kulturstyrelsen

http://www.kulturstyrelsen.dk

 

Limfjordsmuseernes Samvirke

http://www.limfjordsmuseernessamvirke.dk

 

Museer under Limfjordsmuseernes Samvirke:

Museet for Thy og Vester Hanherred
www.thistedmuseum.dk

Struer Museum
www.struermuseum.dk

Lemvig Museum
www.lemvigmuseum.dk

Morslands Historiske Museum
www.dueholmkloster.dk

 

Øvrige museer:

Jenle – Nanna og Jeppe Aakjærs kunstnerhjem

www.jenle.dk

 

Johannes V. Jensen Museet

www.johannesvjensenmuseet.dk

 

Uddannelsesinstitutioner:

Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet

Thisted Gymnasium

Struer Gymnasium

Lemvig Gymnasium

Thy Mors hf og VUC

 

 

 

Tilde Grafisk