Dan Ringgaard

er lektor ved Institut for Æstetik & Kommunikation - Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet. Han beskæftiger sig blandt meget andet med sted og stedsteori og har i den forbindelse sammen med Anne Marie Mai udgivet antologien "Sted" (Aarhus Universitetsforlag 2010) samt selv udgivet bogen "Stedssans" (Aarhus Universitetsforlag 2010).

Ringgaard reflekterer over stedets betydning i litteratur. Stedet er en central kategori i litteraturen. Men i disse år undergår stedet en væsentlig forandring fra noget stabilt "fyldt med erindring og historie" til "i højere grad at være et knudepunkt for globale kredsløb".

 

Hvad er et sted?

Dan Ringgaard definerer her, hvad der gør et sted til netop - ”et sted” med substans og betydning. Hvad sker der, når forfattere skriver om et bestemt sted. Om forskellen på et steds historie, fortællingerne, og  når der skrives litteratur om stedet? 
 


De nationale steder

I litteratur (og anden kunst) er der steder som får en ganske særlig betydning, fordi der skrives stor litteratur om dem og fordi denne litteratur eller kunst tilskriver disse steder en særlig mening eller et særlig vægtigt betydningsindhold. Her fortæller Dan Ringgaard om især de nationale steder, der opstod med litteraturen i 1800-tallet – og hvorfor de nationale steder måske ikke længere har så stor betydning. 
 


Sandemose og Nykøbing

Kunne Jante være København? Dan Ringgaard fortæller om, hvordan stedet kan opleves som altfor lille og småtskårent, sådan som Aksel Sandemose beskriver det. "Småbymentalitet" og "undertrykkelsesmekanismer" findes mange steder, og ifølge Ringgaard er det måske noget særlig dansk.
 


Johannes V. Jensen

Dan Ringgaard om Johannes V. Jensen og det store i det små, det globale i det lokale. Hvordan Johannes V. Jensen formår at indlejre den hele verden i det lokale lille sted.
 


Om steder og litterær analyse

Ofte er stedet eller stederne ikke så vigtige i den litterære analyse af teksterne. Men hvis man trækker stedet frem som egentlig genstand for analysen, hvad så?
Dan Ringgaard taler om, hvordan man i analysen kan arbejde med stedernes betydning, hvad der sker mellem omgivelser og personer og hvordan det skaber dynamik. Forskellige metodiske tilgange til analyse af stederne i litteraturen,

 


Forundring og resonnans

Der er forskel på steder og navnlig på, hvordan vi oplever dem. Dan Ringgaard skelner mellem reaktionen på de steder, vi møder første gang og de steder, vi kender. Han taler om forundring og resonnans - også som dynamisk element i litteraturen.
 


Provins og København

Om forskellen på provins og metropol (Limfjord og København). Dan Ringgaard taler om modsætningen mellem provins og metropol i dansk romankkunst. Men findes provinsen længere? Eller er den blevet udkant?
 


Limfjordslandskab og litteratur

En refleksion over Limfjordslandskabets betydning for litteraturen. Er der netop hèr noget særligt på færde?
 

Tilde Grafisk