Mennesket i naturen. Vitalismen og Limfjorden

 

I de følgende afsnit introduceres til Limfjordsforfatternes menneskesyn, som det udfoldes i forhold til Limfjorden som lokalitet og afsæt for deres litteratur.
Det gælder for de fleste, at mennesket både er i naturen og er en del af naturen og som sådan indfældet i naturens cyklus.

Denne forståelse kobles bl.a. til vitalismen som kunstnerisk holdning.

Tilde Grafisk